Het bestuur van de Compagnie van Cranenburgh word gevormd door:

Menno Brouwers, voorzitter

Thijs van den Nouland, penningmeester

Jos Vos, secretaris

Voor vragen over lidmaatschap, het inhuren van de Compagnie en
het willen uitnodigen van de Compagnie op uw evenement kunt op
de volgende manieren in contact met ons komen.


Email:
cranenburgh1364@hotmail.com


Postadres (voorzitter):
Menno Brouwers
Ds. Van Koetsveldstraat 9
2651 CZ Berkel en Rodenrijs
Nederland


Verantwoording voor de website:
Het materiaal, welke primair voor de website is geschreven, wat door leden van de Compagnie is aangeleverd copyright van de Compagnie van Cranenburgh © 2006 - 2012.

Door derden aangeleverd materiaal, hetzij artikels, hetzij foto's, behoudt het oorspronkelijk copyright van diegenen die het materiaal in kwestie aan deze website verleend hebben. Hierbij horen ook artikelen en ander materiaal dat door leden van de Compagnie is aangeleverd, maar niet primair voor de website zijn vervaardigd. Dit zal nadrukkelijk met een bronvermelding duidelijk gemaakt worden.

Voor al het op deze website te vinden materiaal geldt dat het niet zonder uitdrukkelijke toestemming mag worden overgenomen indien er zuiver commerciële bedoelingen meespelen. Wij maken geen bezwaar als het zich handelt voor niet-commerciële doelen, echter zou de Compagnie het op prijs stellen als er een verwijzing naar deze website bijgevoegd wordt.

Voor vragen hierover kunt u zich wenden tot ons, middels bovenstaande contactgegevens.

terug naar boven